2022/2023 tanév – Pályázati felhívás

ÖSZTÖNDÍJ NAGYCSALÁDBAN ÉLŐ DIÁKOK ÉS EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete ösztöndíjat hirdet nagycsaládban élő (minimum 3 gyerek egy háztartásban) középiskolások és egyetemi hallgatók részére.

Ösztöndíj megnevezése: Tündérvár ösztöndíj nagycsaládos diákoknak és egyetemi hallgatóknak.

Az ösztöndíjra pályázhatnak: olyan székelyföldi nagycsaládból származó diákok, akik Romániában, nappali tagozaton, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulnak lakhelyüktől különböző településen és tanulmányaik folytatásához anyagi segítségre van szükségük. A középiskolás diákok esetében kizáró jellegű a magyar tannyelvű oktatásban való részvétel. Szeretettel biztatjuk azokat a diákokat is, akik szakoktatásban vesznek részt, hogy ha a fent leírt feltételeknek megfelelnek, bátran nyújtsák be pályázatukat!

Az ösztöndíj a 2022/2023-as tanévre vonatkozik, az első félévre vonatkozó ösztöndíjrészt 2023. február hónapban folyósítjuk, a második félévi ösztöndíjat pedig 2023. júniusában küldjük a megadott számlaszámokra. Egyetemi hallgatók esetében az éves ösztöndíj 1500 lej, középiskolásoknak 750 lej.

A tanulmányok folytatása esetében, a tanulmányi eredmények függvényében, az ösztöndíj hosszabbítható (de a pályázati űrlap kitöltése minden esetben évente kötelező!).

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 7. A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk legkésőbb 2023. február 20-ig.

Az elbírálás során előnyben részesítjük a következőket:

• a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete tagjai

• jó tanulmányi eredmények

• háromnál több testvér a családban

• ha párhuzamosan több testvér is otthonától távol tanul

Kizáró ok: ha nem nagycsaládból származik a diák/hallgató, ha lakhelyével azonos településen végzi tanulmányait, hamis vagy félrevezető információk közlése.

A pályázat benyújtása:
A diák által személyesen megfogalmazott kérelmet, melyben szabad fogalmazás formájában bemutatja a családja és a saját helyzetét, céljait a lap alján található linken lehet benyújtani.

Az előző tanév Tündérvár ösztöndíjasai is pályázhatnak, de a kérelmet (frissített információkkal) ismét be kell nyújtani a meghatározott határidőig.

Pozitiv elbírálás esetén az alábbi iratokat fogjuk kérni:
1. a pályázó, valamint családja iratait (személyazonosító igazolványok vagy ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat másolata).
2a. Igazolás arról, hogy a tanuló a középiskolában magyar tannyelvű nappali képzésben vesz részt.
2b. Igazolás arról, hogy a hallgató felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanul.
3. Tanulmányi eredmények igazolása (leckekönyv másolata vagy iskolai /egyetemi igazolás az osztályzatokról).

Amennyiben kérdésetek van, az office@tundervar.ro e-mail címre írt levélben tehetitek fel. Sikeres pályázást!

Katt ide:

PÁLYÁZOK