2019/2020 tanév – Pályázati felhívás

ÖSZTÖNDÍJ NAGYCSALÁDBAN ÉLŐ DIÁKOK ÉS EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete ösztöndíjat hirdet nagycsaládban élő (minimum 3 gyerek egy háztartásban) középiskolások és egyetemi hallgatók részére.

Ösztöndíj megnevezése: Tündérvár ösztöndíj nagycsaládos diákoknak és egyetemi hallgatóknak.

Az ösztöndíjra pályázhatnak: olyan székelyföldi nagycsaládból származó diákok, akik Romániában, nappali tagozaton, közép vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulnak lakhelyüktől különböző településen és tanulmányaik folytatásához anyagi segítségre van szükségük. A középiskolás diákok esetében kizáró jellegű a magyar tannyelvű oktatásban való részvétel.

A támogatás összege: egyetemi hallgatók esetében 1000 RON /félév, középiskolában tanuló diákok esetében 500 RON /félév.

Az ösztöndíj a 2019/2020-as tanévre vonatkozik, az első félévre vonatkozó ösztöndíjrészt 2020. február hónapban folyósítjuk, a második félévi ösztöndíjat pedig 2020. június végéig folyósítjuk.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 31. A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk legkésőbb 2020. február 15-ig.

Az elbírálás során előnyben részesítjük a következőket:

• a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete tagjai

• jó tanulmányi eredmények

• háromnál több testvér (beleértve a pályázót is)

• ha egy időben több testvér is otthonától távol tanul

Kizáró ok: ha nem nagycsaládból származik a diák /hallgató, ha lakhelyével azonos településen végzi tanulmányait, hamis vagy félrevezető információk közlése.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. a diák által személyesen megfogalmazott kérelem, melyben szabad fogalmazás formájában bemutatja a családja és a saját helyzetét, céljait.
2. kitöltött adatlap (INNEN letölthető).

Pozitiv elbírálás esetén az alábbi iratokat fogjuk kérni:
1. a pályázó, valamint családja iratait (személyazonosító igazolványok vagy ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat másolata).
2a. Igazolás arról, hogy a tanuló a középiskolában magyar tannyelvű nappali képzésben vesz részt.
2b. Igazolás arról, hogy a hallgató felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanul.
3. Tanulmányi eredmények igazolása (leckekönyv másolata vagy iskolai /egyetemi igazolás az osztályzatokról).

Kérjük, hogy a jelentkező a fenti dokumentumokat egy PDF fájlban, a pályázó nevére átnevezve, küldje el a tundervar@sic.hu e-mail címre.

SIKERES PÁLYÁZÁST !!!