Családi tudakozó

„Hogy milyen jól teljesítünk, az nem csupán adottságainktól és keménységünktől függ, hanem a társadalmi háttértől, összeköttetésektől, családi kapcsolatoktól, és – nem utolsósorban – attól, hogy milyen jól teljesítettek korábban szüleink. Az élet nem közönséges futóverseny, hanem váltófutás. Rengeteget számít, hogy az előttünk futónak mekkora az előnye, amikor átvesszük a kezéből a stafétabotot.”
(William Raspberry)

SEGÍTHETÜNK?

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete azért jött létre, hogy képviselje a székely nagycsaládosok érdekeit, segítse mindennapi gondjaikban legfőbbképpen tájékoztatással, útbaigazítással.
Ennek szellemében létrehoztuk a Családi tudakozót, amely a gyakori kérdésekről a székely ember számára is érthető módon ad tájékoztatást itt a Tündérvár portálon, illetve egyedi ügyekben segítséget és útmutatást nyújtunk, ha leírja nekünk gondját, problémáját.
Ha tudunk, válaszolunk. Ha nem tudjuk a választ, akkor igyekszünk elismert szakemberként dolgozó önkénteseinkhez irányítani a kérdezőt, akikhez egy-egy konkrét problémával tud fordulni.
Életünket át meg átszövik a jogszabályok, előírások és az elektronikus világ. Mindig változnak a családtámogatással kapcsolatos romániai szabályok, de sokszor olyan hétköznapi dolgok sem teljesen világosak, mint a gyes szabályai, vagy az anyák jogai. Ilyenkor jól jönne valami felvilágosítás, de ismerőseink sokszor ugyanúgy bajban vannak, mint mi, és nem biztos, hogy hiteles információjuk van. A különböző ügyfélszolgálatokra pedig az ember általában nem szívesen megy vagy telefonál, mert „emberi hanggal”, a kérdező sajátos helyzetére adott pontos információval, sajnos, nem sűrűn találkozhatunk. De ha emberi hangon is mondják, románul olyan nehezen értjük, hogy mi is a különbség pl. az „indemnizație” és az „alocație” közt. Ebben próbálunk segíteni nem csak a Tündérvár tagjainak, nemcsak nagycsaládosoknak, hanem minden erdélyi magyar embernek. Azoknak, akik tervezik, hogy családot alapítanak, azoknak, akik első gyermeküket várják, de azoknak is, akik három vagy négy gyermeket nevelve elakadtak valamilyen élethelyzetben.
1
HU: Anyasági támogatás, Köldökzsinór program, babakötvény
A magyar kormány családokat támogató Köldökzsinór programja részeként 2018. január 1-jétől a Magyarország területén kívül született és élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett, 2017. június 30. után született gyermekek után is jár az egyszeri, 64 125 forintos anyasági támogatás, amit a gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja igényelhet.
Szintén ettől az évtől kérhető az életkezdési támogatás, vagyis babakötvény nyitása, amelynek 42 500 forintos kezdőösszegét a Magyar Államkincstár helyezi el a szóban forgó számlán. Az anyasági támogatást a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet igényelni személyesen a konzuli feladatot ellátó magyar külképviseleteken, illetve magyarországi illetékes ügyfélszolgálatoknál. Ha a külföldön született, magyar állampolgárságú gyermek még nem rendelkezik magyarországi anyakönyvvel, anyakönyveztetésének elindítása megtörténhet az anyasági támogatás igénylésével egy időben, ez érvényes a babakötvény kérelmezésénél is. A 64 125 (ikrek esetében 85 500) forint értékű támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja a megállapító döntés meghozatalát követő nyolc napon belül. A pénzt a kérelemben megadott bankszámlaszámra utalják, számla hiányában a folyósítás postai kézbesítés útján történik a kérvényezéskor feltüntetett lakcímre.
Az életkezdési támogatást az erre jogosult gyermek szülője vagy más törvényes képviselője kérheti, a 42 500 forintos kezdőösszeget a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán helyezi el, és a gyermek nagykorúságáig évenként növeli az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a tizennyolcadik életévét betöltött gyermek rendelkezhet. Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával gyarapítható.
Bővebb információk megtalálhatóak Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának honlapján: https://csikszereda.mfa.gov.hu
2
HU: Erdélyi nagycsaládosok milyen kedvezményeket vehetnek igénybe Magyarországon NOE kártyával?
A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete a magyarországi Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) tagja, így akik Tündérvár tagok, kérhetik a NOE nagycsaládos kártyát, mellyel számos kedvezmény elérhető Magyarország területén. Ezek a NOE honlapján település és tevékenységi kör szerinti bontásban kereshetőek itt: https://noe.hu/kedvezmenyek.
3
HU: Ha négy vagy több gyermeket nevelsz, Magyarország területén kisbuszodra csak kisautó kategóriájú autópálya e-matricát vagy köteles váltani
Előzetes bejelentést követően (!) a nagycsaládosok kedvezményesen, már az e-matrica megváltása során jogosultak a D2 kategóriába tartozó gépjárműre D1 kategóriában e-matricát váltani.
Feltétele, hogy a D2 díjkategóriába tartozó gépjármű üzembentartója legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesülő személy legyen. Tehát erdélyi magyarok esetében ez csak akkor vehető igénybe, ha valamelyik szülő Magyarországon dolgozik és ott kérik a gyermekek után járó családi pótlékot.
4
HU: Szülőföldön magyarul – oktatási-nevelési támogatás Magyarország jóvoltából
Magyarország kormányának köszönhetően oktatási-nevelési támogatásban részesülnek az erdélyi óvodások, iskolások és egyetemi hallgatók, ha magyar tannyelven végzik tanulmányaikat. Az oktatási-nevelési támogatás összege 2017/2018-as tanévben egy gyermek után 310 lej, a hallgatók számára 40 lej. Az óvodák, iskolát igazolást adnak és minden évben meg kell pályázni ezt a támogatást. Minden család egy pályázatot nyújt be, abba belefoglalja azokat a gyerekeket akik a családhoz tartoznak és magyar tannyelven tanulnak. A pályázati űrlapot és minden további tudnivalót megtalálsz itt: http://www.szulofoldonmagyarul.ro
5
HU: Utazási kedvezmény Magyarországon erdélyi magyar családoknak
Kettős állampolgárok ha Magyarországon saját gyermekükkel vonaton utaznak a következő kedvezmények járnak (sajnos nemzetközi viszonylatban nem vehető igénybe, csak két magyarországi vasútállomás közti menetjegyre).
Családos kedvezmény abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a szülő egy vagy két 18 év alatti gyermekkel utazik együtt, úgy a szülők 33%-os kedvezményű menetjegyet válthatnak. Egy gyermekkel egy vagy két kísérő utazhat. A gyermekek az őket életkoruk vagy kedvezményre jogosító igazolványuk alapján megillető kedvezményre jogosultak. Az akcióban foglalt csökkentett árú menetjegy kizárólag a gyermekekkel együtt történő utazásnál használható fel.
Nagycsaládos kedvezmény esetében a három vagy annál több saját gyermekkel együtt utazó család tagjai (szülők és gyerekek) korlátlan számú 90%-os mérséklésű kedvezményes árú menetjegy váltására jogosultak. Ezt nem csak a szülők és az iskolás korú gyerekek vehetik igénybe a családon belül, de a kedvezményre jogosult minden a 18 éven aluli gyermek; a 26 éven aluli gyermek, ha a nappali képzésben résztvevő tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával rendelkezik; életkortól függetlenül az a gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlék jár, és ezt a kifizetőhely igazolja.
Bővebb infó itt: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/csalados-kedvezmeny-mar-egy-gyermektol
6
RO: "3 éves gyereknevelési szabadság”
A fogyatékkal született vagy születés után felfedezett fogyaték orvos által bizonyított fennállása jogosítja fel a gyermeknevelési szabadság, valamint a gyermeknevelési támogatás 3 évre való meghosszaqbbítását. Ha a gyermek koraszülöttként született, de semmi fogyatékosság nem észlelhető nála, a 3. évet fizetetlen gyermeknevelési szabadságként kérheti a munkáltatótól, amire a szülőnek teljes joga van. A további tudnivalókat a következő oldalon találják meg: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&intPageId=4748&langId=ro
7
RO: A romániai gyed avagy az „indemnizatia lunara pentru cresterea copilului”
Romániában, ha a szülést megelőző 12 hónapban dolgoztál (azaz volt bejelentett munkahelyed, gyermeknevelési szabadságon voltál, volt mezőgazdasági jövedelmed vagy egyéni vállalkozásból származó jövedelmed), akkor jogosult vagy gyermekgondozási / gyermeknevelési támogatásra (magyarul gyed, románul: indemnizatia lunara pentru cresterea copilului).
Gyermeknevelési szabadságot és erre az időre (általában a gyermek második születésnapjáig) a gyermekgondozási támogatást kérheti az anya vagy az apa. Így számolható: mindenféle jövedelmedet összeadják 12 hónapra visszamenőleg (tehát nem csak a fizetésedet, hanem azt is, ha volt egy bérbe adott lakásod vagy pl. kézműves termékeket adtál el hétvégenként és adóztál is e jövedelem után) és 12-vel osztva megkapják a havi átlagjövedelmedet.
Ha ez kevesebb mint 600 lej (1,2 ISR), akkor 600 lejt fogsz kapni havonta.
Ha nagyobb jövedelmed volt, akkor annak függvényében számolják ki a gyed értékét és azt kell tudnod, hogy a folyósítható felső határ jelenleg 8500 lej.
A 2012. okt. 14-i 166/2012 sz. törvény értelmében a havi összeg a szülés előtti 12 hónap jövedelméből számolt átlag 85%-a lesz.
Fontos megjegyezni, hogy több szempont is kell érvényesüljön egyidőben, ahhoz, hogy a gyed-et igénybe vegyük Romániában: romániai állandó lakhely, a szülő és gyerek életvitelszerűen Romániában kell tartózkodjon, a szülő ténylegesen a gyermek nevelésével foglalkozzon ebben az időszakban, illetve ne legyen tartozása a helyi önkormányzatok felé (ez utóbbi nem kötelező feltétel a gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében).
Ha a szülés előtti egy évben volt egy vagy több megszakítás a munkaszerződésedben/egyéni vállalkozásban, nem kell megijedni, akkor is megkapható a gyed: ún. töredékhónapokat enged a törvény, tehát, ha egy adott hónapban a munkanapok felénél több napot dolgoztál, akkor az a hónap elfogadható a számolásnál. Érdemes odafigyelni arra, hogy a szülés előtti 12 hónapban (de legalább a szülés előtti 8-9 hónapban) minél nagyobb bejelentett jövedelmed legyen!
Hogyan kérhetjük a gyed-et?
A gyermek születése után, legalább 42 napot szülési szabadságon kell tölteni (a családorvos adja). Ez az előfeltétele a gyed odaítélésének. A szülési szabadság megszűnte után, a munkáltató által kitöltött űrlapokat kell bemutatni a polgármesteri hivatalok szociális osztályán, itt kell kérvényezni a gyed megítélését.
8
RO: A „gyerekpénz”, avagy a családi pótlék (alocația pentru copii)
A családi pótlék (alocația pentru copii) Romániában is alanyi jogon jár a családoknak minden gyermek után, összege jelenleg egységesen 200 lej két éves korig, és 84 lej 18 éves korig (vagy 18 éves kor után a tanulmányok befejezéséig).
A polgármesteri hivatal szociális ügyekért felelős alkalmazottja segítségével kérheted ezt az összeget, az alábbi iratok szükségesek:
• szülők személyazonossági igazolványának másolata
• gyermek születési anyakönyvi kivonatnak másolata (és az eredeti)
• az a bizonyos kék színű családi könyv (livret de familie), ebbe nyilván az anyakönyvvezetővel előbb be kell íratni az újszülött gyereket
• ha örökbefogadásról vagy más speciális esetről van szó, akkor természetesen a határozatokat be kell mutatni
• ha egyik szülő külföldön tartózkodik bejelentett lakhellyel, akkor igazolni kell ezt is iratokkal
• bankszámlára fogják utalni, tehát igazolást kell vinned a banktól, hogy rendelkezel egy működő bankszámlával. Ha a családban ez az összeg nélkülözhető, akkor a legtöbb bank rendelkezik „gyermek számlaszám” típusú termékkel, tehát képesek automatikusan átutalni „a gyermeknek” és ott őrizni, kamattal növelni ezeket az összegeket, melyekhez a szülők bármikor hozzáférhetnek, a gyermek pedig csak majd ha betöltötte a 18. életévét.
9
RO: A szülési szabadság (concediu de maternitate)
Minden anyuka jogosult maximum 126 naptári napnyi szülési szabadságra, amelyből minimum 42-t kötelezően a szülést követően kell kivennie.
A törvény javasolja, hogy a kismamák fele-felébe osszák a szülési szabadságot, de ez nem kötelező. A várható szüléstől visszaszámolva, leghamarabb 84 nappal lehet kivenni a szülési szabadságot, amely nem szakítható meg. A szülési szabadság a családorvos által kiállított beteglappal kérvényezhető, amelyet a munkahelyen kell leadni, és minden hónapban meg kell újítani.
A szülési szabadság ideje alatt járó összege a kérvényezés előtti 6 hónap bruttó átlagfizetésének a 85 százaléka. Ezt az összeget azonban nem adózzák meg, társadalombiztosítási járulékot sem kell fizetni utána, csupán a nyugdíjalapot vonják le.
10
RO: Adminisztratív teendők várandósság esetén
A gyermekvállalás körüli adminisztratív teendők első pontja a várandósság bejelentése. A törvény szerint a kismamának írásban kell közölnie a munkaadójával a várandósságot, a nőgyógyász vagy háziorvos által kiállított igazolást mellékelve.
A törvény nem írja elő, mikor kell tájékoztatni a munkaadót, de a munkavállaló érdeke is, hogy hivatalosan értesítést küldjön, hiszen a jogok csak ekkortól lépnek életbe.

A bejelentés után a munkaügyi orvos feladata, hogy megvizsgálja a kismama által végzett munka körülményeit, nem veszélyeztetik-e az állapotát. Ezután jelentést ír, amelyben javaslatokat tehet a munkáltatónak. A várandós nő például nem dolgozhat éjszakai műszakban, toxikus környezetben, nem végezhet nehéz fizikai munkát, és 7 hónapos terhesen nem küldhetik kiküldetésre repülőgéppel.

Ha a kismama veszélyeztetett terhes, és emiatt nem tudja végezni a munkáját, ezt szakorvosi igazolással kell alátámasztania. Indokolt esetben a szakorvos javasolhatja a várandós munkaidejének 25 százalékos csökkentését, de a munkáltató a fizetést nem csökkentheti.

Érdemes tudni, hogyha a leendő anyuka nem tudja elvégeztetni a szükséges vizsgálatokat a munkaidőn kívül, jogosult havonta 16 órát hiányozni emiatt a munkahelyéről. Ebben az esetben a munkáltatónak ugyanúgy kell fizetnie az órákat, mintha azt ledolgozta volna, viszont kérhet igazolást arról, hogy a kismama tényleg a vizsgálatokon volt. Ezt a háziorvos vagy a nőgyógyász állítja ki.
11
RO: "Apás gyes”
A törvény szerint az egyik szülőnek járó 2 évnyi gyereknevelési szabadságból 1 hónapot kötelezően a másik szülő kell kivegyen. Mivel általában az anyuka marad otthon a gyerekkel, ezért ez „apás gyes" néven vált ismertté a köznyelvben.
Persze dönthet úgy, az 1 hónapnyi gyereknevelési szabadságra jogosult szülő, hogy nem igényli, de a korábban gyereknevelési szabadságon lévő szülő szabadsága így is, úgy is megrövidül.
12
RO: Állapotos és gyermekágyas nők akkor is ingyenes egészségügyi ellátásra jogosultak, ha nem biztosítottak
A 2012 évi 132 sz. Törvény értelmében Romániában az állapotos és gyermekágyas nők orvosi ellátása, a vizsgálatok elvégzése ingyenes még akkor is, ha korábban nem rendelkezett semmilyen jövedelemmel, illetve nem volt biztosított státusa.
Ez abban az esetben is érvényes, ha rendelkeztél kis jövedelemmel (pl. mint egyéni vállalkozó PFA), de annak megfelelően nem voltál köteles egészségügyi biztosítást fizetni.
Különösen fontos a magzat különböző fejlődési stádiumainak orvosi nyomon követése, így kismamáknak fontos tudni, hogy ezek a vizsgálatok (pl. ultrahang, laborvizsgálatok, nőgyógyászati szakrendelés) ingyenesek, ha olyan orvoshoz fordulsz, kinek van szerződése a biztosítóházzal. (Ha nem vagy biztosított és érvelned kell, ezt kell emlegetni: femeile însărcinate și lăuzele sunt scutite de la coplată).
Fontos megjegyezni, hogy az állapotos és gyermekágyas nők esetében nem csak a terhességgel és szüléssel kapcsolatos orvosi vizsgálatok és ellátás ingyenes, hanem minden más egészségügyi probléma tekintetében ebben az időszakban biztosított státuszt élvezel.
Mit kell tenned? Kérj egy igazolást a pénzügyről (ANAF), hogy nem rendelkezel jövedelemmel, ezzel együtt látogasd meg a családorvosodat, tőle is kérjél egy igazolást azzal a szándékkal, hogy e két igazolással be fogsz menni a megyei biztosítóházhoz, ahol kötelesek felvenni ezek alapján a biztosított személyek névsorába.
13
RO: Betegszabadság beteg gyerek gondozására
A 158/2005-ös sürgősségi kormányrendelet értelmében, a biztosított személyeknek joguk van betegszabadságra a beteg gyermek gondozására annak 7 éves koráig, illetve fogyatékos gyerekek esetében 18 éves korig.
A fogyatékos gyermek gondozója vagy szülei betegszabadságra jogosultak amíg a gyermek betölti a 18 évet.
A betegpénzt az egészségbiztosítási alapból fizetik. Ezt igényelheti bármelyik szülő, ha teljesíti a törvény által előírt feltételeket.
Ugyanezeket a jogokat élvezik azok a biztosított személyek is, akik örökbe fogadtak, gyámnak lettek kinevezve, vagy gyerek-elhelyezési eljárás történt.
A betegpénz kifizetése a családorvos által kiállított beteglap alapján történik, illetve a fogyatékosságot igazoló bizonyítvány alapján.
A betegpénzre legfeljebb 45 naptári napra vagy jogosult egy gyerek után (a családorvos és a szakorvos állítja ki a beteglapot), kivéve bizonyos törvény által előírt eseteket, amikor a szakorvos megállapíthat hosszabb időtartamot is.
A betegpénz összege a számolási alap 85%-a.
Bővebb információ itt: http://www.mamaresponsabila.ro/concediul-medical-si-indemnizatia-pentru-ingrijirea-copilului-bolnav/
14
RO: Családi adókedvezmény Romániában (deducere personală)
Mindkét szülő esetében a gyerekek számától függően igényelhető adókedvezmény ha munkaszerződéssel dolgoztok és az adott munkaszerződésben meghatározott bruttó jövedelem nem haladja meg a 3600 lejt. Sajnos ez a támogatási forma egyéni vállalkozókra vagy mezőgazdasági tevékenységekből szerezett jövedelmekre nem alkalmazható. Arra kell figyelned, hogy a gyerek születését követően egy születési anyakönyvi-kivonat másolatot minél hamarabb jutassál el egy kérvénnyel együtt a munkaadódhoz, így a következő fizetésed számolásánál a könyvelő/bérszámfejtő figyelembe tudja venni ezt. Ha két munkahelyed van, csak az egyik (a fő munkahelyen) vehető igénybe.
Az adóalapot a következő összegekkel csökkentik 2018-ban:
-egy gyerek után: 670 lejjel
-két gyerek után 830 lejjel
-három gyerek esetében 990 lejjel
-négy vagy több gyerekre: 1310 lejjel
Ez nem azt jelenti, hogy ennyivel több pénzt fogsz kapni, hanem a következő módon számolják az adókedvezményt számodra:

Vegyünk egy példát! Bruttó jövedelmed 1950 lej és három gyereked van. Ez esetben a 1950 lejből kivonják a 990 lej kedvezményt, így az adóalapod 960 lej lesz, tehát nem 1950 lejre, hanem 960 lejre számolják ki a (2018-ban érvényes 10%-os) jövedelemadót. Azaz nem 195 lejt, hanem csak 96 lej jövedelemadót (impozit pe venit) kell fizessél, azaz ennyit vonnak le a fizetésedből, így az általunk említett konkrét esetben a kézbe kapott fizetés 99 lejjel nagyobb lesz.
Megjegyezzük, hogy a romániai jogszabályok kiterjesztik az adókedvezményt más „eltartott” személyekre is (persoane aflate în întreținere): pl. férj/feleség vagy rokonok második rokonsági fokig.
15
RO: GYED/GYES egyetem után
Abban az esetben ha közvetlenül az egyetem elvégzése után szeretne valaki gyereket vállalni, az alábbi link-en megtalálják a módját (kiválasztva melyik a leginkább testreszabott Önöknek), hogyan lehet igényelni a gyermekgondozási /gyermeknevelési támogatást, valamint azt is, hogy mi alapján számolják ki azt. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010, Art.(2), Alin.2/t
Továbbá, ezen az oldalon általánosabb hangvételben magyarázza el a tennivalókat: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&intPageId=4748&langId=ro
16
RO: GYED/GYES Romániában külföldi kinntartózkodás után
Abban az esetben ha huzamosabb külföldi kinntartózkodás (és adózás) után Romániában szeretne gyereket vállalni, jó tudni, hogy a külföldi munkaviszony a romániai GYES kiszámításánál beleszámolódik.
Ezt a következő rendelet 2-es cikk, 6-os paragrafusa tárgyalja: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010.
Az alábbi linken megtalálja a gyakorlatba ültetését ennek a határozatnak. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A02004R0883-20140101 , Art.44
A következő oldalon pedig a kitöltendő kérések találhatóak meg: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&intPageId=4748&langId=ro
17
RO: Ingyen tejpor csecsemők részére
A 321/2001-es törvény értelmében a román állam ingyenes tejport biztosít azon csecsemőknek, amelyek nem részesülhetnek anyatejes táplálásban valamilyen okból kifolyólag.
Az ingyenes tejpor kiosztása a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik, a családorvos által kiállított recept alapján.
Ingyenes tejporra jogosultak:
- Azok az egészséges csecsemők akiknél nem megfelelő növekedést jegyeznek, az anyatej mennyisége vagy minősége miatt
- Azon anyák csecsmői, akiknél ellenjavallt a szoptatás
- Örökbe fogadott vagy elhelyezésben lévő csecsemők
- Elhunyt anyák csecsemői
Minden esetben a csecsemő jogosultságát a családorvos állapítja meg és ő írja fel a megfelelő tejpor-mennyiséget.
18
RO: Kedvezménycsomag nagycsaládosoknak Sepsiszentgyörgyön
Azok a családok, ahol a szülők dolgoznak, nincsenek adósságaik az önkormányzat fele, a gyerekek iskolába járnak, ingyenes parkolóhelyet kapnak a lakónegyedekben és a városközpontban is. Ugyanígy a sport, szabadidős, kulturális létesítményekben és rendezvényekre is 75 %-os kedvezményt szavatolnak a sepsiszentgyörgyi nagycsaládok tagjainak számára. A terv szerint a családok egy évre szóló igazolást kapnak majd az önkormányzattól, annak a felmutatásával élhetnek a kedvezményekkel. Az igazolást évente kell megújítani, hiszen ha a gyerekek betöltik a 18 évet kikerülnek a családból, vagy ha adósságot halmoznak fel, elveszítik a kedvezményeket. A kedvezménycsomagot a tervek szerint bővíteni fogják.
Bővebben itt: http://www.sepsiszentgyorgyinfo.ro/index.php?page=&pid=3430
19
RO: Mi az az ISR (indicator social de referință)?
ISR (indicator social de referință) = szociális referenciamutató, amelyet Románia kormánya minden évre meghatároz, az a referencia összeg, mely alapján minden szociális juttatást meghatároznak az adott évben.
1 ISR 2012 óta és 2018 évben is 500 lej volt. Minden szociális juttatásnak törvénybe vagy kormányhatározatba foglaltan megvan az ISR szorzója. Tehát pl. a 84 lejes családi pótlék jelenleg 0,168 ISR. Ha növelik az ISR értékét akkor egyszerre nő minden szociális juttatás (a munkanélküli segélytől a gyermekpénzig).
20
RO: Oltási rend 2018-ban és 2019-ben Romániában
Kötelező oltások:
Életkor Oltás megnevezése Észrevétel
Első 24 órában HepB a szülészeten
2-7 nap BCG a szülészeten
2 hónap DTaP+IPV+HIB+HepB
PCV 13
családorvosi rendelőben
4 hónap DTaP+IPV+HIB+HepB
PCV 13
családorvosi rendelőben
9 hónap MMR családorvosi rendelőben
időszakos oltás a kanyarójárvány miatt
11 hónap DTaP+IPV+HIB+HepB
PCV 13
családorvosi rendelőben
12 hónap MMR családorvosi rendelőben
5 év MMR családorvosi rendelőben
6 év DTaP+IPV családorvosi rendelőben
14 év DTaP családorvosi rendelőben

Jelmagyarázat:
- BCG: TBC ellen (mycobacterium)
- DTaP: Diftéria, torokgyík (corynobacterium dihteri), Tetanusz, merevgörcs (clostridium tetani), Pertusszisz, szamárköhögés (bordetella pertusis) elleni kombinált oltás
- Poliomyelitis, IPV: Inaktivált polio-vírus járványos gyermekbénulás ellen
- HIB: Haemophilus influenzae B típusú baktérium ellen
- MMR: Morbilli (kanyaró), Mumpsz (fültőmirigy gyulladás), Rubeola (rózsahimlő) vírusok elleni oltás
- Hepatitis B: Fertőző májgyulladás B típusú vírusa ellen
- DTaP+IPV+HIB+HepB = Infanrix 6 komponensű oltóanyag
- DTaP+ IPV ismétlés 6 éves korban
- DTaP ismétlés 14 éves korban
- PCV 13: konjugált pneumococcus vakcina (streptococcus pneomoniae) ellen Prevenar 13

Választható oltások:
A kötelező oltásokon kívül nagy dilemmát okozhat az, hogy milyen egyéb oltást adassunk be gyermekünknek. Vannak akik teljesen feleslegesnek tartják, és a másik tábor, akik pedig minden létező oltóanyagot kérnek. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy mi mellett tegyük le a voksunkat, akkor beszéljünk gyermekorvossal, bátran mondjuk el, hogy miért tartunk tőle. Biztosan nem fog egyikre sem rábeszélni minket, de ajánlásával segíthet a nehéz döntésben.
- Influenza vírus ellen
- Meningococcus C baktériumok által okozott agyhártyagyulladás megelőzésére
- Meningococcus B, Meningococcus A,C, W 135 és Y törzset tartalmazó oltóanyag,
- Kullancs terjesztette vírusos agyhártyagyulladás ellen, már 1 éves kortól
- Bárányhimlő ellen, Varicella zoster virus, még a közösségbe kerülés előtt
- Rotavírus ellen (hányást, hasmenést okoz) 3 adagban a szájon keresztül adható oltóanyaggal
- Hepatitis A vírus ellen
21
RO: Ösztönző támogatás (stimulent de inserţie), hogy ne maradj otthon a gyerekkel 2 évet, hamarabb menj vissza dolgozni
Az ösztönző támogatás (stimulent de inserţie) értéke 2018-ban 650 lej, folyósítható ha a gyesen lévő személy legkevesebb 60 nappal a gyermek második születésnapja előtt újra munkába áll, ez esetben a család a kicsi három éves koráig részesül a havi plusz 650 lejben. Fogyatékkal élő gyermekek esetében pedig négy éves korig jár, ha az anya munkába áll legalább két hónappal a kicsi harmadik szülinapja előtt. Természetesen akik részesülnek ebben a támogatásban, automatikusan elveszítik a gyedet (gyermeknevelési támogatást).

Milyen iratok szükségesek?
• mindkét szülő személyi azonosító igazolványa (kell egy fénymásolat és vidd magaddal az eredetit is)
• a legkisebb gyermek születési bizonyítványa (kell egy fénymásolat és vidd magaddal az eredetit is)
• a többi gyerek születési bizonyítványa (kell egy fénymásolat és vidd magaddal az eredetit is)
• házassági anyakönyvi kivonat, ha van ilyen (kell egy fénymásolat és vidd magaddal az eredetit is)
• örökbe fogadott gyerekek esetében igazolnod kell, hogy jogosult vagy kérni ezt a támogatást, azaz minden örökbefogadással kapcsolatos határozatot be kell mutatnod.
• kell egy jövedelemigazolás
• igazolás a munkáltatótól, hogy ismét munkába álltál
• be kell mutatnod olyan iratokat, melyek igazolják, hogy a gyermek születését megelőző két évben legalább 12 hónap időre rendelkeztél adózott jövedelemmel
22
RO: Pelenka sokgyermekes családoknak
Ötszáz darab pelenkát ajándékoz a Gyerekeink Egyesület (Szilágyság), együttműködve az erdélyi magyar egyházakkal a sokgyermekes magyar családoknak. A program egész Erdélyre érvényes, és az erdélyi magyar egyházakkal közösen próbálják működtetni. Az egyesület 400 darab pelenkával, az adott egyházközség, a gyülekezet pedig 100 darabbal járul hozzá a család ajándékozásához. Az ajándékban a három vagy annál több gyermekes családok részesülhetnek, a kisgyermek keresztelője alkalmával.
Szükséges iratok: - az igénylő gyermek keresztlevele, valamint a testvérek keresztlevele (min. 3 gyerek)
- az édesanya személyi igazolványa
- igazolás az egyházi hovatartozásról
- a keresztelő időpontjának feltüntetése
- elérhetőség feltüntetése (telefon vagy e-mail)
Azok, akik pelenkát szeretnének igényelni, hívhatják a 0733-926 162-es telefonszámot is, vagy írhatnak a harmadikgyerek@yahoo.com e-mail címre.
23
RO: Vándorbölcső program Székelyföldön
„Legszebb magyar ellenállás a bőséges gyermekáldás”
A bölcső az emberi élet folyamatosságának egyik legszebb jelképe. Miközben Európa népeinek többsége elöregedőben van, és a gazdaságilag fejlettebb országok idegenek tömeges befogadásával próbálják megfiatalítani lakosságukat, addig a magyarság ellenáll a más vallású és kultúrájú emberek erőltetett betelepítésének, s helyette inkább egy belső népességgyarapodást kíván megvalósítani. Ennek egyik szép példája a sajátosan magyar vándorbölcső mozgalom, amely 2012-ben indult a gyáli Ágymester Manufaktúra cég tulajdonosának, Czotter Andrásnak a bölcsőfelajánlásaival. Az ő öteletét karolta fel a háromgyermekes családmodellt népszerűsítő Három Királyfi Három Királylány Mozgalom, amellyel közösen több bölcsőt adományoztak.
Székelyföldön a Vándorbölcső Program a csinódi Gyümölcsoltó Boldogasszony Ökumenikus kápolnától indult 2018. március 24-én, Sepsiszéki Nagy Balázs kezdeményezésére.
Egy-egy családnál fél évig maradhat a vándorbölcső, ezt követően tovább vándorol egy másik kisbabát váró családhoz. A bölcsők hasznos szolgálatukon kívül összekötnek családokat és a programban résztvevőknek találkozókat is fogunk szervezni.
A Székelyföldi Vándorbölcső Progam fővédnöke a háromgyermekes Szász Jenő és felesége, Ildikó asszony. A programot a Nemzetstratégiai Kutatóintézet saját programjai közé emelte, ami a jövőbeni kiteljesedését eredményezi.
A programról érdeklődni lehet a bioversum@gmail.com címen vagy a 0760/779835-ös telefonszámon, vagy a https://www.uzvolgye.info/hu/gyarapodo-magyarsag.html címen.
24Családbarát üdülés, nyaralás gyerekkel
Örökzöld téma, hogy hová menjünk, mire kell figyelni egy családi nyaralás tervezése során. Tény, hogy könnyen melléfoghatunk, vagy ami még rosszabb: elindulunk egészséges gyerekeinkkel és esetleg már a tervezett időpont előtt hazatérünk betegen. Néhány tipp a jó választáshoz:

1. Érdemes figyelembe venni, hogy a jó nyaralás a család minden tagjának nyújt valamit! Gyakori hibája a szülőknek, hogy csak és kizárólag a gyerekek igényeit veszik figyelembe. Ha anya szeretne szörfözni, és apa horgászni, akkor a napi homokvár építés mellé ezt is betervezhetjük, olyan helyszínt keressünk, ahol ezek az egyéni igények teljesülnek!

2. Kis gyerekkel nem biztos, hogy érdemes drága, nagy útra indulni, hiszen egy három éves gyerek úgy se fog emlékezni arra, hogy látta a piramisokat vagy Brazíliát. Hagyjuk meg az ilyen úti célokat arra az időre, amikor már a gyerekünk számára is élmény lesz. Ehhez társul az az érv is, hogy egzotikus országokban nagyon más a klíma, másak a higiéniás körülmények, az itthoni óvodavírusoktól is folyton lebetegedő gyermekünk könnyedén megbetegedhet.

3. Nekünk erdélyieknek szerencsénk van azzal, hogy két kultúrában is viszonylag otthonosan mozgunk. Ha már gyönyörű Székelyföld és Erdélyország minden zugát meglátogattuk, vagy kicsit mást is szeretnénk, Magyarországon is számtalan családbarát üdülőhely közül választhatunk, esetleg ellátogathatunk a román tengerpartra. Ez utóbbi esetben mindenképpen érdemes olyan partszakaszt választani, ahol sekélyebb a víz (pl. Năvodari).

4. Nagycsaládos tapasztalat, hogy bátran lehet vállalni a kempingezést, sátrazást gyerekekkel. Sok más előnye mellett megúszható az előkelő szálláshelyeken jellemző állandó fegyelmezés és csitítgatás, így talán a szülőknek is pihentetőbb lesz az üdülés.

5. Alaposan mérjük fel úti célunk higiéniás viszonyait! Ha külföldi országot választunk a családi nyaralásra, mindenképp tájékozódjunk a higiéniás körülményekről! Útikönyvekből és utazási blogokból könnyedén feltérképezhetjük, hogy iható-e a csapvíz, melyek az adott ország leggyakoribb egészségügyi panaszai, hol van a legközelebbi ügyeletes orvos és gyógyszertár. Fontos, hogy ha nem javasolt innunk a csapvízből, akkor még a nyaralás előtt tanítsuk ezt meg gyermekünknek, hiszen akár egy korty is súlyos panaszokat okozhat.

6. Szerezzünk be egészségbiztosítási kártyát és kössünk biztosítást is! Ha az Európai Unión belül utazunk, érdemes egészségbiztosítási kártyát is igényelnünk az utazási biztosítás mellett. Az EU kártya ingyenes, gyorsan igényelhető, és rendkívül nagy segítséget nyújthat, ha sürgősségi ellátásra van szükség. Ne felejtsük el az utazási biztosítást sem, mely ma már egyszerűen megköthető online is, és védelmünk akár már másnaptól érvénybe léphet.

7. Védőoltások – nemcsak egzotikus út esetén A hepatitis A vírus elleni oltást nemcsak egzotikus ország esetén javasolják az orvosok. Bármilyen tengerparti utazás előtt érdemes lehet kérni, mert előfordulhat, hogy a tengerben lévő kagylók és egyéb tengeri élőlények fertőzöttek. Ha pedig úti célunk valamely egzotikus országba vezet, feltétlenül tájékozódjunk időben a javasolt oltásokról, hiszen akár már hónapokkal az út előtt be kell adatni, vagy többszöri ismétlés lehet szükséges.

8. Alaposan mérjük fel úti célunk higiéniás viszonyait! Ha külföldi országot választunk a családi nyaralásra, mindenképp tájékozódjunk a higiéniás körülményekről! Útikönyvekből és utazási blogokból könnyedén feltérképezhetjük, hogy iható-e a csapvíz, melyek az adott ország leggyakoribb egészségügyi panaszai, hol van a legközelebbi ügyeletes orvos és gyógyszertár. Fontos, hogy ha nem javasolt innunk a csapvízből, akkor még a nyaralás előtt tanítsuk ezt meg gyermekünknek, hiszen akár egy korty is súlyos panaszokat okozhat.

9. Megfelelő védőöltözet Ahhoz, hogy elkerüljük a leégést, pakoljunk kisgyermekünknek olyan sapkát vagy kalapot, ami az arca mellett a nyakát is védi a napsugaraktól! Ha tengerpartra utazunk, készüljünk olyan ruhadarabokkal, amelyek jól szellőznek, és olyan strandszandállal is, ami gyermekünk egész lábfejét megóvja a karcolásoktól, csípésektől.

10. Milyen gyógyszereket? Gyakran nehéz eldönteni, milyen gyógyszereket pakoljunk a bőröndbe. Dr. Bauer Viktor csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos a következőket javasolja az utazóknak:
• Mindenképpen vigyünk magunkkal alapvető higiéniás eszközöket! Csomagoljunk nedves törlőkendőt, kézfertőtlenítőt, egészségügyi papírt és papír zsebkendőt is!
• A gyerekek gyakran szereznek apróbb sebeket, ezért pakoljunk fertőtlenítőt és gézlapot! Válasszunk folyékony sebtapaszt, ami vízálló réteget képez a seben, így nyugodtan strandolhat vele a gyermek.
• Nemcsak a hűvösebb időben, nyáron is könnyen megfázhatunk erős légkondicionálás esetén. Ha kisgyermekünk van, ne felejtsük otthon az orrszívót, nagyobbaknak tegyünk a csomagba orrcseppet és torokfertőtlenítőt.
• Ha gyermekünk rosszul van az autós, repülős vagy hajós utak során, csomagoljunk hányinger csillapító gyógyszert! Az utazási stressz, izgalom vagy az idegen környezet miatt gyakori panasz a székrekedés és a hasmenés is, ezért ezekre is készüljünk gyógyszerekkel! Figyelem! Fertőző hasmenés esetén hasfogó tabletta alkalmazása szigorúan tilos!
• Antihisztamin tartalmú készítmény mindenképpen legyen nálunk, ez a csalánkiütésre és a medúzacsípésre egyaránt gyógyírt jelenthet.

Jó nyaralást!
 

Üzenet küldése


Köszönjük érdeklődését. Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot.

captcha